REGULAMIN DYKTANDA 2018

REGULAMIN DYKTANDA 2018

 1. Dyktando 2018 organizowane jest w dniu 21.02.2018r. o godz. 17:00 w bibliotece multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pisanie dyktanda, jego sprawdzanie oraz ogłoszenie wyniku i wręczenie nagród nastąpi tego samego wieczoru.
 2. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna oraz jest współfinansowana ze środków finansowych Gminy Olsztyn.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Dyktando 2018 skierowane jest do osób od 13 roku życia.
 4. Celem dyktanda jest promocja języka polskiego wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Dyktando jest skierowane do wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją znajomość ortografii.
 5. Dyktando polegać będzie na napisaniu przez przybyłych uczestników wcześniej przygotowanej treści dyktanda. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 6. Zeszyty i kartki z napisanym dyktandem zostaną zebrane i od razu sprawdzone przez wyznaczone do tego celu osoby (z wykształcenia poloniści, studenci polonistyki i opiekunowie działów literackich). Sprawdzający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 7. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Każde napisane dyktando będzie sprawdzane do pierwszych 5 błędów ortograficznych (3 błędy interpunkcyjne będą traktowane jako 1 błąd ortograficzny). Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 8. Wśród uczestników piszących dyktando zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca – osoba, która napisze dyktando bezbłędnie, bądź też popełni najmniejszą liczbę błędów. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
 9. Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy będą mogli zabrać swoje zeszyty z napisanym dyktandem do domu.
 10. Treść Dyktanda 2018 zostanie przygotowana przez panią Joannę Jax. Treść dyktanda zostanie omówiona (w trakcie imprezy) przez pana dr Sebastiana Przybyszewskiego. Wszelkie pytania dotyczące poprawności treści dyktanda prosimy kierować do dr Przybyszewskiego oraz autorki.
 11. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Nagrodami w konkursie są:
  – czytnik e-booków
  – zestaw e-booków
  – wejściówki (kino Helios, Planetarium)
  – abonament na multimedia do Planety 11 i Abecadła
  – książki
  – gadżety
 13. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 14. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Dyktanda 2018.

 

Może Ci się również spodoba