WIELKA GRA z Wiedźminem – wyniki

WIELKA GRA z Wiedźminem, czyli konkurs wiedzy o książkach
z serii “Wiedźmin” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.

23 listopada o 11:00 odbył się w Planecie 11 Wielki Finał Wielkiej Gry z Wiedźminem!
W pierwszym etapie – Prefinale – 10 osób zmierzyło się z zestawem 15 pytań, a do kolejnej części przeszło już tylko 5 najlepszych. Sam ścisły Finał składał się z 3 etapów:
1 – losowanie kopert z zestawami pytań, 2 – 1 zestaw pytań taki sam dla wszystkich, 3 – losowanie pytań, po pięć na Finalistę. W 3 etapie Finału brało udział już tylko 3 śmiałków, wśród których – po zawziętej i wyrównanej walce – wyłoniliśmy I, II i III miejsce. Oto Zwycięzcy Wielkiej Gry z Wiedźminem:

I miejsce i nagrodę główną zdobyła pani Sława B.
II miejsce – pan Piotr M.
III miejsce – pan Paweł Cz.

Serdecznie GRATULUJEMY! 🙂
I jeszcze raz dziękujemy naszym sponsorom za wspaniałe nagrody:
iESCAPE,  Ale Zebra!, Stadnina Koni Kojrys, Warmińska Grupa Łucznicza, pizzeria Da Grasso.

FOTORELACJA z FINAŁU:

Wyniki ELIMINACJI – do Finału przeszły osoby, które zdobyły minimum 30 pkt.
(Gratulujemy! 🙂 Finalistów poinformowaliśmy bezpośrednio):

Piotr M. –  42 pkt.   /   Izabela L. – 41 pkt.   /   Magdalena L. – 40 pkt.   /   Paweł Cz. – 40 pkt.   /  
Sława B. – 35 pkt.   /   Jakub Z. – 35 pkt.   /   Kamil Ch. – 34 pkt.   /   Tomasz K. – 34 pkt.   /
Maja K. – 32 pkt.   /   Andrzej B. – 32 pkt.

Zachęcamy wszystkich, którzy pisali test eliminacyjny, ale nie dostali się do Finału, rodziny i przyjaciół Finalistów, a także wszystkich miłośników wiedźmina do przybycia na Wielki Finał w sobotę 23.11 na godzinę 11:00 do Planety 11, żeby KIBICOWAĆ walczącym o nagrody, a także żeby WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU UPOMINKÓW wśród publiczności! 😀

A czy Ty poradziłbyś sobie na Eliminacjach? sprawdź się:  TEST ELIMINACYJNY wielka gra z wiedźminem do DRUKU


Książki, z których wiedza będzie brana pod uwagę podczas konkursu, to dwa tomy opowiadań: „Ostatnie życzenie” i „Miecz przeznaczenia” oraz pięć tomów sagi: „Krew elfów”, „Czas pogardy”, „Chrzest ognia”, „Wieża Jaskółki” i „Pani Jeziora”.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby OD 15 ROKU ŻYCIA.

NAGRODY do zgarnięcia:
> medalion wiedźmiński, figurka kolekcjonerska Cirilli<
Poza tym: karnety na grę w escape roomach do iESCAPE, karnety na Laser Tag do Ale Zebra!, zaproszenia na jazdę konną do Stadniny Koni Kojrys, karnety na zajęcia nauki strzelania z łuku do Warmińskiej Grupy Łuczniczej, karnety na pizzę do Da Grasso, gry planszowe, książki i inne
! 🙂

 

FOTORELACJA z Eliminacji w Planecie 11:

Regulamin Konkursu “Wielka Gra z serii książek Wiedźmin  Andrzeja Sapkowskiego”

 1. Organizatorami konkursu są pracownicy biblioteki multimedialnej Planeta 11, filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Konkurs będzie dotyczył tylko książkowej wersji serii o wiedźminie Geralcie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Pytania będą się odnosiły do 2 tomów opowiadań i 5 tomów sagi: Ostatnie życzenie, Miecz przeznaczenia, Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora.
 3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób (od 15 lat), które chcą sprawdzić swoją znajomość książkowej historii o Geralcie z Rivii.
 4. Sprawdzający i oceniający zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac i odpowiedzi na każdym etapie konkursu. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne odpowiedzi będą interpretowane na niekorzyść uczestników. Wszelkie poprawki należy nanosić w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości.
 5. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów – Eliminacji oraz Finału:
  A) Eliminacje
  miejsce – Planeta 11 i wybrane filie MBP w Olsztynie:
  Filia nr 2 – ul. Świtezianki 4, Filia nr 4 – al. Przyjaciół 15, Filia nr 5 – ul. Orłowicza 27, Filia nr 6 – ul. Jarocka 65, Filia nr 9 – ul. Żołnierska 47, Filia nr 12 – ul. H. Sawickiej 2, Filia nr 15 – ul. Obrońców Tobruku 15/2U, Filia nr 16 – ul. Bałtycka 145, Filia nr 18 – ul. Żytnia 71
  czas – 16 listopada (sobota), o godz. 12.00
  Wszyscy biorący udział w Eliminacjach otrzymają do rozwiązania test składający się z około 30 pytań (otwartych i zamkniętych). Najlepsi uczestnicy (ich liczba uzależniona będzie od poziomu i frekwencji) uzyskają awans do Finału. Zawodnicy zostaną poinformowani o przejściu eliminacji najpóźniej w czwartek, 21 listopada.
  B) Finał
  miejsce – Planeta 11,
  czas – 23 listopada (sobota ), od godz. 11.00
  W Finale wezmą udział wyłącznie osoby, które zostały wyłonione jako najlepsze w Eliminacjach. Przebieg Finału inspirowany będzie formułą teleturnieju „Wielka Gra”. W sytuacji wyłonienia większej liczby Finalistów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozbicia Finału na dwa etapy.
 6. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe – pytania lub ewentualne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przysyłać na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 8. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.
 10. Informacja o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są jego Organizatorzy. Z administratorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl .
2) Dane osobowe są przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu “Wielka Gra z serii książek Wiedźmin  Andrzeja Sapkowskiego”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3) Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
4) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu “Wielka Gra z serii książek Wiedźmin  Andrzeja Sapkowskiego”, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 2. b) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 3. c) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 4. d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4 należy skontaktować się z administratorami ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie “Wielka Gra z serii książek Wiedźmin  Andrzeja Sapkowskiego”.

 1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy “Wielkiej Gry z serii książek Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego”.

 

 

Może Ci się również spodoba