Zimowy Konkurs Fotograficzny – WYNIKI

Zapraszamy Czytelników Planety 11 do udziału w

ZIMOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
na najlepsze zdjęcie zimowego Olsztyna!


ZWYCIĘŻCZYNI – zdobywczyni nagrody głównej:

pani Ewa Rubczewska za zdjęcie “Zamiast pasażera”
GRATULUJEMY 🙂

WYRÓŻNIENIA:

Aneta B.

Julia R.

Justyna J.

Łukasz P.

 

 

 

 

Gratulujemy! Z Nagrodzonymi skontaktujemy się bezpośrednio 🙂

 Jury, wybierając nagrodzone fotografie, kierowało się nie tylko poziomem artystycznym zdjęć
i kreatywnością autorów, ale również zwracało dużą uwagę na realizację tematu konkursu
(wizerunek zimowego Olsztyna).

 

GALERIA WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH ZDJĘĆ:

 

 

-> zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej od 07.01.2019 do 31.01.2019 na adres mailowy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

-> wyniki konkursu ogłoszone zostaną 7 lutego 2019 na stronie Planety 11

-> NAGRODA GŁÓWNA:
plenerowa sesja fotograficzna realizowana przez „W cztery oczy – fotografia ślubna i portretowa” . (Szczegóły sesji ustalone zostaną indywidualnie ze zwycięzcą.)


poza tym: książki, abonamenty na multimedia, gadżety od Planety 11
(wśród nadesłanych zdjęć wybierzemy również WYRÓŻNIENIA)

-> Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (w formacie jpg lub png). W przesłanym e-mailu powinno znajdować się również imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (telefon, adres mailowy) oraz ewentualny tytuł zdjęcia.

 

Sponsorem nagrody głównej jest: „W cztery oczy – fotografia ślubna i portretowa”
strona : http://fotywczteryoczy.pl/
Facebook : https://www.facebook.com/fotywczteryoczy/
Instagram : https://www.instagram.com/foty_w_cztery_oczy/

 

ZAPOZNAJ SIĘ – REGULAMIN konkursu:

 1. Organizatorem „Zimowego Konkursu Fotograficznego” jest biblioteka multimedialna Planeta 11, filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginalnymi zdjęciami autora.

 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl

 4. Zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

 5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
  • kontakt: numer telefonu, adres e-mail,
  • ewentualny tytuł fotografii.

 6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

 7. Konkurs ma charakter otwarty i wyłącznie internetowy.

 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 9. Konkurs skierowany jest wyłącznie do fotoamatorów.

 10. Zgłoszenia przyjmujemy od 07.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 lutego 2019 na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku ( https://www.facebook.com/Planeta11BibliotekaMultimedialna/ )

 12. Każdy uczestnik może złożyć max. 2 zdjęcia.

 13. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez Jury składające się z pracowników Planety 11 oraz fotografów z „W cztery oczy – fotografia ślubna i portretowa” – fotywczteryoczy.pl (sponsorzy nagrody głównej).

 14. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane jako galeria konkursowa na stronie www.planeta11.pl oraz na profilu biblioteki na Facebooku w dzień ogłoszenia wyników – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej i Facebooku.

 15. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz wyróżnienia. Liczba przyznanych nagród (wyróżnień) zależy od liczby i poziomu nadesłanych zdjęć.

 16. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 17. Werdykt Jury jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób znajdujących się na zdjęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 18. Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody będą do odbioru w Planecie 11 (al. Piłsudskiego 38 – obok Planetarium).

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 20. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Planety 11.

 21. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Może Ci się również spodoba